Коронавирус 3D: касаллик белгилари кўриниши


Моделда келган сўзлар таржимаси

COVID-19 Symptoms 3D interactive tour depicting the symptoms of COVID-19 COVID-19 симптомлари COVID-19 аломатлари тасвирланган 3D интерактив саёхат    
Normal Breathing Оддий нафас олиш
Oxygen (blue) rich air enters lungs Кислород (кўк) га бой ҳаво ўпкага киради
Lungs exchange oxygen for carbon dioxide Ўпкалар кислородни карбонат ангидридга алмаштиради
Carbon dioxide (green) rich air leaves lungs Карбонат ангидрид (яшил) га бой ҳаво ўпкаларни тарк этади
COVID-19 Symptoms COVID-19 симптомлари
Head: dry coughheadachesore throatnasal congestion Бош: қуруқ йўталбош оғриғитомоқ оғригибурун тиқилиши
Respiratory: coughing up phelm from lungsshortness of breath Нафас олиш тизими: ўпкадан балғамни йўталишнафас қисилиши    
Digestive: Nausea or vomitingdiarrhea Овқат ҳазм қилиш тизими: Кўнгил айниш ёки қусишДиарея
General: feverfatiqiebone or joint painchills Умумий: иситмачарчоқсуяк ёки қўшма оғриқтитроқ
COVID-19: Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) COVID-19: Ўткир нафас йўли дистресс синдроми  
Oxygen rich air enters alveolus Кислородга бой ҳаво алвеолага киради  
Fluid partially blocks oxygen absorbtion from air we breathe Суюқлик биз нафас олаётган ҳаводан кислороднинг сўрилишини қисман тўсади  
Damaged and inflamed alveolus (air filled sac in lungs) Шикастланган ва яллиғланган алвеолалар (ўпкада ҳаво тўлдирилган қоп)  
Risk of alveolar collapse Алвеоляр парчаланиш хавфи  
Fluid builds up in alveolus due to alveolar and blood vessel damage Алвеолалар ва қон томирлари шикастланиши туфайли алвеолаларда суюқлик ҳосил бўлади

Добавить комментарий