Коронавирус 3D: касаллик белгилари кўриниши


Моделда келган сўзлар таржимаси

COVID-19 Mild, Severe, Critical Symptoms 3D interactive tour depicting mild, severe, and critical COVID-19 symptoms COVID-19 Енгил, оғир, жиддий аломатлари Энгил, оғир ва жиддий COVID-19 аломатлари тасвирланган 3D интерактив саёхат    

Normal Breathing
Оддий нафас олиш  
Oxygen (blue) rich air enters lungs Кислород (кўк) га бой ҳаво ўпкага киради  
Lungs exchange oxygen for carbon dioxide Ўпкалар кислородни карбонат ангидридга алмаштиради  
Carbon dioxide (green) rich air leaves lungs Карбонат ангидрид (яшил) га бой ҳаво ўпкаларни тарк этади  
COVID-19 Mild Symptoms (80%) Енгил аломатлар COVID-19 (80%)
Head: dry coughheadachesore throatnasal congestion Бош: қуруқ йўталбош оғриғитомоқ оғригибурун тиқилиши
Respiratory: coughing up phelm from lungs Нафас олиш: ўпкадан балғамни йўталиш  
Digestive: Nausea or vomitingdiarrhea Овқат ҳазм қилиш: Кўнгил айниш ёки қусишДиарея
General: feverfatiqiebone or joint painchills Умумий: иситмачарчоқсуяк ёки қўшма оғриқтитроқ
COVID-19 Severe Symptoms (15%) COVID-19 оғир аломатлари (15%)
shortness of breath Нафас қисқалиги  
Radip breathing: over 30 breathes per minute Тез нафас олиш: дақиқада 30 дан ортиқ нафас  
COVID-19 Critical Symptoms (5%) COVID-19 жиддий аломатлар (5%)  
Respirator failure Респиратор этишмовчилиги  
Septic shock Септик шок  
Multiple organ dysfunction or failure Бир нечта органларнинг ишламай қолиши ёки етишмаслиги

Добавить комментарий